Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2014

9783 47ba 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
troubledmind
3585 2677 500
troubledmind
8576 a8cb
Reposted fromIllara Illara viaszarakoszula szarakoszula

March 16 2014

troubledmind
3388 d92f
Reposted fromkarambol karambol viacoffeebitch coffeebitch
troubledmind
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viacoffeebitch coffeebitch
troubledmind
7732 5990 500
Reposted fromslydig slydig viahalucine halucine
4815 00d0
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
troubledmind
0736 7038 500
  Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viacoffeebitch coffeebitch
9666 fa15
4660 f115
troubledmind
troubledmind

Szukam cię -- a gdy cię widzę 
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię -- a gdy cię spotkam 
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie -- nim zginę 
krzyknę, że ginę przypadkiem...

— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted frompastelina pastelina

March 12 2014

troubledmind
słyszę, że zasypiasz
na moim ramieniu

i po chwili

czuję, że krew już
nie dopływa mi do palców
chyba nie będę mieć dłoni
drętwieje mi cała ręka
ale nie ruszę się
choćbym miał ją stracić...
Reposted fromwish78 wish78 viacytaty cytaty

March 11 2014

troubledmind
troubledmind
7102 b843 500
Reposted fromproud-for-love proud-for-love viacytaty cytaty
troubledmind
oh mam tyle nauki ,że nie wiem od czego zacząć, oh pójdę spać
— oh popierdolona ja
troubledmind
0609 177e
Reposted fromszszsz szszsz viamrautyna mrautyna
troubledmind
8189 7bb7
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl